متفرقه

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 چرا شب قدر در حال تغییر است و هیچگاه ثابت نیست؟ 414
2 مگر لعن و نفرین کردن بد نیست، پس چرا در زیارت عاشورا این همه لعن وجود دارد؟! 12025
متفرقه