شرکت در آزمون

حدیث روز: امام حسین علیه السلام فرمودند: کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشته باشد.