شرکت در آزمون

پیام نور: امام علی (علیه السلام) فرمودند: شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل او است.